คณะบริหารธุรกิจ รับ นศ.ป.โท CEOs และ CMOs รุ่นที่ 15

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CEOs และ CMOs รุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครนักศีกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2561

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 2928
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved