หัวข้อข่าวม.รามคำแหง เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม”
View1551

                        ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” (ASEAN on the Path of Community) ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ อาคารศรีศรัทธา (อาคารรัฐศาสตร์ 2)

                        การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

                       

                         ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

                        วันที่ 11 ธันวาคม 2561  มีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “รามคำแหงกับย่างก้าวใหม่สู่ความเปลี่ยนแปลงบนเส้นทางประชาคมอาเซียน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ“ทิศทางการศึกษาไทยในบริบทอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0” โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “นางลอย” ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา

                         ช่วงบ่าย  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และสู่การบูรณาการอย่างยั่งยืน ครอบคลุมสาระด้านนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิศวกรรมศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องสัมมนา อาคารศรีศรัทธา  และมีการแสดงลำตัดรัฐศาสตร์ โดยคณะลำตัดแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา 

 

    

 

                        วันที่ 12 ธันวาคม 2561  มีการเสวนาสิงห์ทองทอล์ค/เมื่อสิงห์ทองออกจากถ้ำ หัวข้อ "ระบบราชการไทย 4.0 กับอาเซียน โดยคุณเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  คุณอรวรรณ นุ้ยภักดี  อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ ก.พ.  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.รวิภา ธรรมโชติ ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา

                        ช่วงบ่าย  มีการแข่งขันตอบปัญหาประเภทบุคคลทั่วไป รายการ “อาเซียน-สิงห์ทองพันธุ์แท้” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีศรัทธา

 

                        วันที่ 13 ธันวาคม 2561  มีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ณ ห้องประชุมชั้น 5 และ ชั้น 12 อาคารศรีศรัทธา

 

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ตามกำหนดการดังกล่าว

อบถามรายละเอียด โทร.02-310-8483- 89 ต่อ 127, 096-334-9477, www.pol.ru.ac.thwww.asia.ru.ac.th


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่นี้

Displaying 1-6 of 9 results.


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari