โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
                          
                           - ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์
                              http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 2435
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved