หัวข้อข่าวโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
View1351
 
โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 23
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23  ธันวาคม  2561  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครได้ที่  www.pal.ru.ac.th
  • หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัย ชั้น 4 ห้อง 402
  • หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2310-8566-7 หรือ 0-2310-8000 ต่อ 4662
ไฟล์แนบ 1 : รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ไฟล์แนบ 2 : ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่นี้

Displaying 1-6 of 17 results.


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari