คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์-เงิน)

 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์ - เงิน)
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (09.00-16.00 น.)
 
ณ ห้องโครงการพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
คุณสมบัติเบื้องต้น  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเทียบเท่า)
 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  วันจันทร์-วันศุกร์        เวลา 18.00 - 21.00 น.  และ
  วันเสาร์-วันอาทิตย์     เวลา 09.00 - 20.00 น.
ค่าใช้จ่าย  - ค่าสมัคร                   400.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม  39,000.- บาท
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 0 2318 0054 ต่อ 1069, 1070,1071    สายตรง : 0 2310 8585
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
ไฟล์แนบ 2 : Download File ใบสมัครโครงการฝึกอบรม
# 6335
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved