หัวข้อข่าวคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์-เงิน)
View2681
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์ - เงิน)
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (09.00-16.00 น.)
 
ณ ห้องโครงการพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
คุณสมบัติเบื้องต้น  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา (หรือเทียบเท่า)
 
 
ระยะเวลาฝึกอบรม  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  วันจันทร์-วันศุกร์        เวลา 18.00 - 21.00 น.  และ
  วันเสาร์-วันอาทิตย์     เวลา 09.00 - 20.00 น.
ค่าใช้จ่าย  - ค่าสมัคร                   400.- บาท
  - ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม  39,000.- บาท
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร : 0 2318 0054 ต่อ 1069, 1070,1071    สายตรง : 0 2310 8585
 
 
 
 
ไฟล์แนบ 1 : รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
ไฟล์แนบ 2 : ใบสมัครโครงการฝึกอบรม

Displaying 1-6 of 14 results.


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 17684
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 37329
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari