ม.ร.เชิญชวนนักศึกษาประกวดคำขวัญลดใช้พลาสติกและโฟม ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท รับผลงานบัดนี้-8 ม.ค.62

                มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เชิญชวนนักศึกษาประกวดคำขวัญ รณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกในมหาวิทยาลัย  หวังสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  และร่วมกันลดภาวะโลกร้อน

                คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดประกวดคำขวัญ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟม”  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการลดการใช้พลาสติกและโฟม  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม จะดำเนินการในปี 2562  และเพื่อการมีส่วนร่วมของประชากรในการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม  ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

                หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยให้ส่งผลงานคำขวัญที่มีเนื้อหาสื่อความหมายถึงความร่วมมือร่วมใจในการลดใช้พลาสติกและโฟมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีความยาวไม่เกิน 20 พยางค์เข้าประกวด  โดยนักศึกษา 1 คน ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงาน  เปิดรับคำขวัญตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2562

                ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 14 มกราคม 2562  ทางเฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University  และเว็บไซต์  www.ru.ac.th  โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา ความงดงามและความมีพลังของภาษา  โดยรางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย  ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตร

                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล prr_ruu@hotmail.com  หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2562  สอบถามถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-310-8045-47, เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University  และเว็บไซต์  www.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File ใบสมัครประกวดคำขวัญฯ
ไฟล์แนบ 2 : Download File รายละเอียดโครงการฯ
# 4491
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved