คณะบริหารธุรกิจ รับสมัคร นศ.ป.โท Y-MBA Bangna

                    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา Saturday Program รุ่นที่ 2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561  หลักสูตร 2 ปี แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) จัดการเรียนการสอนแบบ Block Course & Modular system เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา (ราม 2)

 

                    เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2561 

 

                    ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
                    - หัวหมาก (ติดต่อคุณพัสรา 099-498-5222)

                      สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2  เวลา 09.00 – 16.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) โทร. 02-310-8220

                    - วิทยาเขตบางนา (ติดต่อคุณพิมพ์ฉวี 099-057-9393)
                       >> อาคารอำนวยการ ชั้น 1 (วันจันทร์ – วันศุกร์)  เวลา 09.00 – 15.00 น.
                       >> ห้องประสานงานปริญญาโทภาคพิเศษ  อาคารพระมาส PRB ชั้น 5 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   

                    รับสมัครออนไลน์  http://www.ymba-bangna.ru.ac.th/  โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย  และนำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File ดาวน์โหลดใบสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File brochure
# 3160
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved