หัวข้อข่าวโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รับ นศ.ใหม่ ภาค2/2561
View1205

                   โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษากรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ใน 6 หลักสูตร ดังนี้

                   1. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                   2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                   3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

                   4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

                   5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                   6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

                   ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8549, 0-2310-8566-67 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phd.ru.ac.th

 


Displaying 1-6 of 17 results.


ม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2562
อ่านรายละเอียด
View: 8241
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ม.ค. 2562

ม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2562
อ่านรายละเอียด
View: 11875
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 เม.ย. 2562หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari