โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) เปิดรับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 19 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท  
ครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for Visionary Leaders รุ่นที่ 19
 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
>>> วิชาเอกการจัดการ <<<
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 
เรียนวันเสาร์วันเดียว  เวลา  08.00 - 21.00 น.
ศึกษาดูงานในประเทศ  หรือ ประเทศฝรั่งเศส - สวิสเซอร์แลนด์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562
 
** ด่วน รับจำนวนจำกัด !!! **
ค่าใช้จ่ายแบ่งชำระ  7  งวด  บัตรเครดิต  0% (ตามเงื่อนไขธนาคาร)
 
>>> คุณสมบัติ <<<
- จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
- ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
- ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
- ไม่จำกัดอายุ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เว็บไซต์      : www.vl.ru.ac.th
โทรศัพท์    :  02-3108900 , 081-6457865
E – mail    :  Visionary_Leaders@hotmail.co.th
Facebook  :  VisionaryLeadersRamkhamhaeng
 
ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
# 2347
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved