โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 มกราคม 2562

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนารุ่นที่ 4
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 มกราคม 2562 

                                   

            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    MBA (Logistics and Supply Chain Management) รุ่นที่ 4 (วิทยาเขตบางนา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด  โทร. 02-310-8235, 086-336-7330, 086-336-7331, 086-374-1116 

website :  www.mbalogistics.ru.ac.th

Facebook :  www.facebook.com/MBA-Logistics-and-Supply-Chain-Management  

ID Line : mbalogistics_ru

สามารถเลือกโปรแกรมศึกษาดูงานต่างประเทศได้ดังนี้                                                           สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้

โปรแกรมที่ 1 ประเทศไทย               179,000 บาท                                        Section 1 วันอาทิตย์ 08.00-21.00 น.
โปรแกรมที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น             219,000 บาท                                       
# 2691
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved