โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท หัวหมาก รุ่นที่ 27 (วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการเงินและการธนาคาร) และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14 (วิชาเอกการเงินและการธนาคาร) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

 

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ชั้นปริญญาโท หัวหมาก รุ่นที่ 27 (วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการเงินและการธนาคาร)

และวิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 14  (วิชาเอกการเงินและการธนาคาร)

 

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.advanced-mba.ru.ac.th

โทร.02-310-8591-2 , 085-043-5665, 089-487-4838

 

ลิงค์หัวหมาก รุ่นที่ 27 http://www.advanced-mba.ru.ac.th/advanced-mba-2559/huamark/prakas/huamark%2027/NEW-AD27-2561.pdf

 

ลิงค์บางนา รุ่นที่ 14 http://www.advanced-mba.ru.ac.th/advanced-mba-2559/bangna/prakas/bangna%2014/NEW-AB14-2561.pdf

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร_หัวหมาก
ไฟล์แนบ 2 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร_บางนา
# 3279
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved