ขอให้นิสิต นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2541 ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

-

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดประกาศ
# 1289
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved