หัวข้อข่าวม.ร.ขยายเวลารับนักศึกษา 3 - 20 กรกฎาคม นี้
View18983

                    มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งส่วนกลาง (อาคาร สวป.ชั้น1) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด รวมทั้งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 3 - 19 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจที่สมัครเป็นนักศึกษาไม่ทันในช่วงที่ผ่านมา หรือผู้ที่ยังรอเอกสารประกอบการสมัคร นอกจากนี้ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าและสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

                    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th หรือ fb: PR Ramkhamhaeng University

 


Displaying 1-6 of 8 results.

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 1011
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 14 พ.ย. 2561

หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari