หัวข้อข่าวโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/2561
View7118

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่น 17/1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

  • ขายใบสมัคร
1 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561
  • รับสมัคร
1 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560
  • สัมภาษณ์
10 มิถุนายน 2561
  • ปฐมนิเทศ
17 มิถุนายน 2561
  • เริ่มเรียน
23 มิถุนายน 2561

  

สนใจเชิญติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ 02-3108232, 089-4883561-2 www.bba.ru.ac.th

 

Displaying 1-4 of 4 results.
หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari