หัวข้อข่าวงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
View960
งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญผู้ที่สนใจ กรุณาสั่งจองวัคซีนพร้อมชำระเงินค่าวัคซีน (เนื่องจากงานแพทย์และอนามัย ต้องนำเงินไปชำระค่าวัคซีนก่อน) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ประมาณ
วันที่ 25 กันยายน 2560  (ถ้าวัคซีนมาก่อนกำหนด จะแจ้งให้ทราบ)
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานแพทย์และอนามัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร : 02-310-8066  ในวันและเวลาราชการ
 
 

Displaying 1-6 of 10 results.


อบรม การประกอบธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
อ่านรายละเอียด
View: 7188
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 8 ส.ค. 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมดนตรีไทย
อ่านรายละเอียด
View: 3440
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ส.ค. 2561
หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari