หัวข้อข่าวม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42
View185517

 

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 42

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 (รุ่นที่ 42) ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 รวม 4 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 28,911 คน แยกเป็นปริญญาเอก 81 คน ปริญญาโท 14,407 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 320 คน และปริญญาตรี 14,103 คน

          กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.30 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯกำหนดเอง)

          รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือสอบถามได้ที่คณะ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560, 02-310-8564 www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 02-310-8566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

ไฟล์แนบ 1 : รายละเอียด กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๒

Displaying 1-6 of 10 results.


อบรม การประกอบธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น
อ่านรายละเอียด
View: 7189
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 8 ส.ค. 2561
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมดนตรีไทย
อ่านรายละเอียด
View: 3440
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ส.ค. 2561
หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari