โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ  เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาค 2/2561 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาเอกการจัดการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มกราคม 2562

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 2  ภาค 2 ปี 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (M.B.A.)
>>> กลุ่มวิชาเอกการจัดการ  <<<
 
แผนการศึกษา แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์
 
 
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา  08.00 - 21.00 น.
 
ศึกษาดูงานในประเทศ  หรือประเทศญี่ปุ่น
 
หลักสูตร 2 ปี 40 หน่วยกิต
 
ระบบเรียนแบบ block course บรรยายสดทุกชั่วโมง
 
เรียน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
 
 
 
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562
 
 
ด่วน รับจำนวนจำกัด !!!!!! 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หรือโทร 02-3108213 , 083-627-2439  สายด่วน 089-234-5885
 
# 4997
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved