Displaying 1-18 of 18 results.

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-รุ่นที่-44
อ่านรายละเอียด
View: 29413 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 12385 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562


บอกเลิก-บอกเพิ่ม นักศึกษาใหม่ 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 2799 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 22168 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


อธิการบดีหนุนชาวรามฯ หวังพา ม.ร.ขึ้นที่ 1 ความโปร่งใส
อ่านรายละเอียด
View: 5190 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 14 ก.พ. 2562


ม.ร.เปิดรับสมัครประกับอุบัติเหตุ บัดนี้ - 20 ธ.ค.นี้
อ่านรายละเอียด
View: 2031 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ม.ค. 2562


เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS
อ่านรายละเอียด
View: 1668 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 243 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 15 มี.ค. 2562


การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ
อ่านรายละเอียด
View: 133 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 28 ก.พ. 2562


การตั้งหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44
อ่านรายละเอียด
View: 431 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 22 มี.ค. 2562


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
อ่านรายละเอียด
View: 160 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 21 ก.พ. 2562


มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 463 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 เม.ย. 2562


รามคำแหงประกาศรณรงค์ No Foam No Plastic
อ่านรายละเอียด
View: 724 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2562


ม.ร.บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชาของ นศ. เก่า ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 2377 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 ม.ค. 2562


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์-เงิน)
อ่านรายละเอียด
View: 1762 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 23 ก.พ. 2562


เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
View: 768 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


ม.ร.ได้คะแนนการประเมิน ITAระดับสูงมาก เป็นอันดับ 4 จาก 81 สถาบัน สังกัด สกอ.
อ่านรายละเอียด
View: 1193 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562


การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 1019 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 12 ก.พ. 2562