Displaying 1-7 of 7 results.

สารจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
อ่านรายละเอียด
View: 148 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 15 ธ.ค. 2560


ม.รามคำแหง ชวนนักเรียนม.ปลายและปวช. ประกวดคลิปชีวิตดี๊ดีฯ ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท
อ่านรายละเอียด
View: 888 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 15 ม.ค. 2561


ม.รามฯ เปิดเช่าองค์พ่อขุนฯ ไว้บูชา ในโอกาส 46 ปีรามคำแหง
อ่านรายละเอียด
View: 2310 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 17 พ.ย. 2561


มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษา ประชาชนและศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพอิสระ ภาค2และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียด
View: 517 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 17 เม.ย. 2561


เปิดรับลงทะเบียน e-testing ภาค 2/2560
อ่านรายละเอียด
View: 3721 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ม.ค. 2561


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 และ 2 ฟรี!!!
อ่านรายละเอียด
View: 1766 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 19 ม.ค. 2561


การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านรายละเอียด
View: 1561 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 9 ก.พ. 2561