Displaying 1-9 of 9 results.
เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS
อ่านรายละเอียด
View: 51250 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562

โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
View: 197 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 22 ก.ค. 2562

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
View: 1190 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 15 ก.ค. 2562

ขอเชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
อ่านรายละเอียด
View: 1742 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 พ.ค. 2562

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
View: 2499 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 28 ส.ค. 2562

การกำหนดเวลาการทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1/2562
อ่านรายละเอียด
View: 46756 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.ค. 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2562
อ่านรายละเอียด
View: 46818 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ส.ค. 2562

รามคำแหงประกาศรณรงค์ No Foam No Plastic
อ่านรายละเอียด
View: 47845 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2562

เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
View: 47766 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562