Displaying 1-6 of 1 result.
แบบขอใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า
อ่านรายละเอียด
View: 1744 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 19 ต.ค. 2563

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
อ่านรายละเอียด
View: 85 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 21 ก.ย. 2563

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ร่วมบริจาก ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ​รีไซเคิลเป็นจีวรพระ
อ่านรายละเอียด
View: 357 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญให้ใช้งานระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"
อ่านรายละเอียด
View: 515 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ก.ย. 2563

จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ่านรายละเอียด
View: 1438 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 7 ต.ค. 2563

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยลัยรามคำแหง ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
อ่านรายละเอียด
View: 3118 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2563