ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-รุ่นที่-44

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รุ่นที่-44

ตรวจสอบข้อมูล กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
รุ่นที่ 44 (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)

***อ่านรายละเอียด***


คู่มือข้อปฏิบัติ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 44

(update 20/02/2562)


RUGrad Application
สำหรับ ศึกษาข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถศึกษาข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ โดยการดาวน์โหลด RUGrad Application ได้ที่ Play Store สำหรับระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถสแกน QR Code หรือเข้าชมผ่าน http://rugrad.info ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ผู้ออกแบบและพัฒนาRUGrad Application : รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ และ อ.ทิชพร นามวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

# 106882
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved