Displaying 1-20 of 22 results.

บอกเลิก-บอกเพิ่ม นักศึกษาใหม่ 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 1120 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562


ม.รามฯ ลงทะเบียน นศ.เก่า ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 3994 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2561


คณะวิทย์ฯ มอบทุนเรียนฟรี 80 ทุน
อ่านรายละเอียด
View: 1007 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2561


ม.ร.เชิญชวนนักศึกษาประกวดคำขวัญลดใช้พลาสติกและโฟม ชิงรางวัลรวม 10,000 บาท รับผลงานบัดนี้-8 ม.ค.62
อ่านรายละเอียด
View: 1621 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 17 ม.ค. 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 3611 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


อธิการบดีหนุนชาวรามฯ หวังพา ม.ร.ขึ้นที่ 1 ความโปร่งใส
อ่านรายละเอียด
View: 4692 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 14 ก.พ. 2562


ม.ร.เปิดรับสมัครประกับอุบัติเหตุ
อ่านรายละเอียด
View: 1058 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ม.ค. 2562


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 4616 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562


เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS
อ่านรายละเอียด
View: 1084 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


ม.รามคำแหงขานรับ No Gift Policy
อ่านรายละเอียด
View: 97 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2561


รามคำแหงประกาศรณรงค์ No Foam No Plastic
อ่านรายละเอียด
View: 356 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2562


การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่าง ๆ
อ่านรายละเอียด
View: 300 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 18 ธ.ค. 2561


ม.ร.บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชาของ นศ. เก่า ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 947 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 ม.ค. 2562


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 654 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 19 ม.ค. 2562


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์-เงิน)
อ่านรายละเอียด
View: 711 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 23 ก.พ. 2562


เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
View: 478 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
View: 555 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 26 ธ.ค. 2561


ขอให้นิสิต นักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2541 ไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
อ่านรายละเอียด
View: 503 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2561


ม.ร.ได้คะแนนการประเมิน ITAระดับสูงมาก เป็นอันดับ 4 จาก 81 สถาบัน สังกัด สกอ.
อ่านรายละเอียด
View: 815 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562


การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 619 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 12 ก.พ. 2562