Displaying 1-14 of 14 results.

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร-รุ่นที่-44
อ่านรายละเอียด
View: 50555 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 17685 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 37363 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS
อ่านรายละเอียด
View: 2401 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


RUGrad Application สำหรับ ศึกษาข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อ่านรายละเอียด
View: 698 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2562
อ่านรายละเอียด
View: 186 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ส.ค. 2562


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 667 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 15 มี.ค. 2562


การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ
อ่านรายละเอียด
View: 486 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 28 ก.พ. 2562


การตั้งหน่วยปฐมพยาบาลระหว่างการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 44
อ่านรายละเอียด
View: 806 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 22 มี.ค. 2562


ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
อ่านรายละเอียด
View: 405 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 21 ก.พ. 2562


มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 793 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 เม.ย. 2562


รามคำแหงประกาศรณรงค์ No Foam No Plastic
อ่านรายละเอียด
View: 954 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2562


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 (จบหลักสูตรได้บัตรมัคคุเทศก์ สีบรอนซ์-เงิน)
อ่านรายละเอียด
View: 2684 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 23 ก.พ. 2562


เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
View: 993 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562