Displaying 1-11 of 11 results.

เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS
อ่านรายละเอียด
View: 40124 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562


ม.รามฯ จับมือ ส.ส.ท. เป็นเจ้าภาพร่วม จัดแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
View: 15350 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 29 เม.ย. 2562


การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่าง ๆ
อ่านรายละเอียด
View: 10829 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 24 เม.ย. 2562


สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดรับลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2561
อ่านรายละเอียด
View: 16784 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 27 เม.ย. 2562


กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบมรมการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 28985 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 17 พ.ค. 2562


มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรม หัวข้อ การออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์สินค้าให้โดนใจลูกค้า
อ่านรายละเอียด
View: 31908 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 เม.ย. 2562


การกำหนดเวลาการทดสอบภาษาไทยของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ ภาค 1/2562
อ่านรายละเอียด
View: 36152 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.ค. 2562


การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 2562
อ่านรายละเอียด
View: 36259 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 ส.ค. 2562


มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
อ่านรายละเอียด
View: 37202 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 25 เม.ย. 2562


รามคำแหงประกาศรณรงค์ No Foam No Plastic
อ่านรายละเอียด
View: 37201 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ธ.ค. 2562


เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียด
View: 37164 วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 พ.ย. 2562